VICE April 2008 / by BLAAK

 Nude Top & Underwear By Blaak

Trousers By Blaak

Skirt As Dress By Blaak

Photography Louise Enhörning
Fashion Akari Endo-Gaut